Služby
 • prevíjanie elektromotorov (s lakovaním a vypálením vinutia v peci)
 • skúšanie elektrických motorov
 • skúšobný protokol so záručnou dobou 2 roky
 • oprava kalových ,obehových čerpadiel
 • autorizovaný servis Wilo a Sigma
 • vibračná diagnostika ložísk
 • výmena ložísk, tesnení
 • generálna oprava výťahových strojov
 • sústružnícke práce
 • vyvažovanie zotrvačníkov, spojok, lopatiek na digitálnej vyvažovačke
 • vyvažovanie rotorov
Odvoz a dovoz zabezpečujeme vlastnými vozidlami!